Ao Abeiro do Plan Concellos para amortización de débedas con entidades financeiras, acredores de gasto corrente e investimentos e financiamento de gastos correntes derivados da prestación de servizos municipais e/ou da realización de actos culturais, deportivos sociais, etc (Liña 2), a Deputación Provincial de Pontevedra concedeu ao Concello de Mondariz Balneario un importe de 47.909,95€ para a Conservación e mellora do arborado do Concello.

 

O Concello procederá a realizar dito gasto nos vindeiros días.