A Deputación Provincial de Pontevedra concedeu ao Concello de Mondariz Balneario, ao amparo da convocatoria e bases reguladoras do Plan de Cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios municipais, para o ano 2024 , un importe global de 20.878,57 € para gastos de persoal e 3.085,71 € para o financiamento dos servizo de axuda no fogar (SAF) básico o que supón un total de 23.964,28 € .

concello