Contacto

Concello de Mondariz Balneario

Email

concello@mondarizbalneario.es

teléfono /FAX

986 656  136  

FAX

986 662 061  

dirección postal

Rúa Constitución, 1, 36890 Mondariz-Balneario, Pontevedra

Mondariz Balneario

Casa do Concello de Mondariz-Balneario
Rúa Constitución, 1
36890 Mondariz-Balneario
Pontevedra
España
FARMACIA: Avda. Villasobroso, 2. / Tel. 986 656 485
SERVIZOS MÉDICOS: Avda. Vilasobroso, 2
MUSEO MUNICIPAL DA AUGA: Rúa Constitución, 1 / Tel. 986 656 136
BALNEARIO: Praza de Fundadores Tel. 986 656 156