Punto limpo

Xoves  de 9:00 a 14:00
Telf: 986 656 136

Correo  electrónico: concello@mondarizbalneario.es 

HORARIO E DATOS DE CONTACTO

PUNTO LIMPO MÓBIL

Charla informativa

O día 3 de decembro, ás 19:00h, celebrarase no Auditorio do Concello unha charla informativa aberta a toda a veciñanza.

Para tirar residuos no PUNTO LIMPO pódese facer por conta propia, todos os xoves de 9:00 a 14:00 horas, ou a través do servizo municipal, que realizará unha recollida domiciliaria o primeiro e terceiro xoves de cada més.

Para eso hai que avisar ó concello, ben persoándose nas oficinas municipais, ben chamando por teléfono o número 986 656 136 ou ben a través do correo electrónico do concello: concello@mondarizbalneario.es

RECOLLIDA SELECTIVA

Dende decembro do 1979, Mondariz-Balneario conta cunha Biblioteca Pública Municipal, ocupando esta a metade daplanta baixa do edificio da Casa Consistorial. Cunha superficie total de 90 m2,posúe dúas salas de lectura,sendo unha infantil e a outra de consulta,separadas ambas por unha fila dobre de cinco estantes. 

A recollida selectiva consiste na separación en orixe de residuos limpos e na recollida destes residuos en contedores separados.

As vantaxes da recollida selectiva son:

 • Aforro de materia prima.
 • Aforro de enerxí.
 • Menor contaminación das industrias no proceso de fabricación.
 • Os residuos depositaranse nos diferentes contedores de recollida selectiva:

 

Iglú verde: vidro ( tarros, frascos, botellas )

 

Iglú azul: papel e cartón. (caixas de cereais, galletas, xornais, revistas, …)

 

Iglú amarelo: envases metálicos (latas de conservas, de refrescos, etc), de plástico (deterxente, auga, etc), brik (zume, leite, etc) 

 

O PUNTO LIMPO

O Concello de Mondariz Balneario amosa a súa preocupación polo medio ambiente, por iso conta cun centro de recollida de lixo como é un punto limpo.

Os Puntos Limpos son recintos situados no entorno das cidades, vilas, pobos e aldeas e que teñen o obxectivo fundamental de servir ós cidadáns como centro de achega voluntaria para a recollida selectiva dos residuos producidos no ámbito domiciliario.

 

Obxectivos dos Puntos Limpos

Créanse puntos centralizados para o depósito por parte dos cidadáns daqueles residuos recollidos selectivamente para os que sexa necesaria unha xestión específica, polo seu tamaño, residuos voluminosos, ou a súa composición, pilas, disolventes e outros materiais. Os obxectivos principias de estas instalacións son: 

 • Recuperar os materiais contidos nos residuos para a súa reciclaxe, coma o papel, vidro, metais, etc.
 • Evitar o verquido incontrolado de escombros e residuos voluminosos coma mobles ou electrodomésticos.
 • Separar os residuos xerados nos fogares que representen un risco para o medio ambiente coma os medicamentos, pilas, pinturas, etc

O punto limpo é un recinto de recollida e xestión de residuos producidos no ámbito domiciliario. (Para os residuos producidos no ámbito industrial, a Xunta conta cós Centros Verdes).

RESIDUOS ADMISIBLES NO PUNTO LIMPO

 • Vidro (iglú)
 • Papel (iglú)
 • Cartón (iglú)
 • Bricks, latas, envases.
 • Madeira.
 • Metais: aluminio, ferro, cobre, aceiro inoxidable, etc
  Plásticos.

Voluminosos

 • Electrodomésticos
 • Enseres, mobles, colchóns, somieres, caixas portas e marcos, etc
 • Escombros inertes de obra.

Tóxicos e perigosos

 • Aceites vexetais de cociña e minerais dos coches.
 • Baterías de coche.
 • Disolventes.
 • Pilas.
 • Sprays / aerosoles
 • Radiografías
 • Tubos fluorescentes.
 • Pinturas e disolventes

Residuos non admisibles:

 • Materiais sen clasificar
 • Materia orgánica
 • Zapatos e roupa
 • Residuos infecciosos, clínicos, biosanitarios ou citotóxicos.
 • Residuos radioactivos. (Pararraios…)
  Residuos industriais de grandes e medianas empresas.
 • Residuos agrícolas ou gandeiros.
  Residuos xerados por actividades mineiras ou extractivas
 • Productos procedentes de decomisados
 • Calquera outro residuo que non sexa facilmente identificable e clasificable na categoría de admisible.