• Concello de Mondariz-Balneario realizará dúas visitas guiadas o día 15 de maio.
  • Para poder realizar a visita deberá facerse reserva previa.
  • A reserva poderá efectuarse por correo electrónico ou whatsapp de luns a venres de 8:00 a 15:00 horas.
  • Sairase da Fonte da Gándara
  • As visitas realizaranse ás 10:00 e ás 12:15 horas.
  • A duración da visita será de unha hora e coarenta e cinco minutos aproximadamente.
  • No transcurso da visita deberanse cumprir os protocolos sanitarios marcados por lei.
  • Número de participantes na visita dependerá da decisión das autoridades sanitarias nesa data.