A Comisión Interuniversitaria de Galicia, CIUG, publica os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato, ABAU, para o acceso ás ensinanzas universitarias de Galicia para o curso 2023/24.

Ponderación e as últimas notas de corte: https://ciug.gal/