Sala de Cultura do concello de Mondariz Balneario
26, 27 e 28 de decembro e 02 de xaneiro de 16 a 19 horas e o día 03 de xaneiro de 16 a 20 horas.

Lugar e prazo de inscrición: concello de Mondariz Balneario do 23/11/2018 ata o 14/12/2018