A Tarxeta Xente Nova é a tarxeta de transporte metropolitano de Galicia que te permite realizar viaxes interurbanas gratuítas EN TODA GALICIA!!!.

prazo de vixencia da tarifa Xente Nova ampliase desde o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2023.

Quen a pode utilizar?
Mozos e mozas de entre 4 e 20 anos. Cando cumpras 21 poderás seguir usando a tarxeta ata que se esgote o saldo.

En que liñas de transporte se pode usar?

Dende o 21 de maio de 2021, as vantaxes da tarifa Xente nova aplicaranse ás viaxes interurbanas dos/as menores de 21 anos EN TODA GALICIA!!!

Así, os/as menores de 21 anos poderán viaxar gratis no transporte público interurbano que depende da Xunta de Galicia, calquera que sexa a súa orixe e destino.

Máis información en https://www.bus.gal/gl/xente-nova