#EcoVenres no Concello de Mondariz Balneario

#EcoVenres no Concello de Mondariz Balneario

A Axenda 2030 e os ODS (Obxectivos de Desenvolvemento Sostible) son a folla de ruta a seguir polo Concello de Mondariz Balneario. Estamos comprometidos para tratar de conservar e usar eficientemente os recursos, lograr unha sociedade máis inclusiva, loitar contra a...