O Concello de Mondariz Balneario recibiu unha subvención da Deputación Provincial de Pontevedra por importe de 7.000,00€, destinada a financiar os custos derivados da prestación de servizos de información en oficinas de turismo adheridas á rede de oficinas de turismo “INFO RÍASBAIXAS” imputables ao exercicio 2022 coa finalidade de colaborar no fomento do turismo e na profesionalización do sector da provincia de Pontevedra.