O Concello solicitou á Deputación Provincial de Pontevedra unha subvención dentro da Liña 2, Gasto Corrente, do Plan Concellos 2021 para:

Reposición de árbores en beirarrúas”

Obxecto: Subministro de 25 unidades de Photinias Red Robin para replantar na rúa Constitución e na rúa Ramón Peinador.
Importe concedido: 6.599,34 €.
Adxudicatario: VIVEIROS ADOA S.L.
Prazo: 2 meses.