O Concello de Mondariz Balneario recibiu da Deputación Provincial de Pontevedra unha subvención dentro da Liña 1, Investimento, do Plan Concellos 2022/2023 para:

“Subministración de servidor

  • Obxecto: subministro dun novo servidor de superiores características que poida xestionar de maneira óptima os recursos do Concello. Esta adquisición facilitará o traballo a todas as partes, por unha banda, aos usuarios para realizar de maneira máis efectiva e sen paradas o seu traballo, e por outro aos administradores de sistemas que levarán a xestión dos servidores, realización de copias de seguridade e recuperación en caso de falla de maneira máis áxil e eficaz.
  • Importe concedido: 15.741,74 €