A Deputación Provincial de Pontevedra concedeu ao Concello de Mondariz Balneario unha subvención para o financiamento dos custos da dotación de persoal para a realización de tarefas de información en oficinas de turismo adheridas á rede de oficinas de turismo Info Rías Baixas para este exercicio de 2021 un importe de 7.000,00 €.