O Concello solicitou á Deputación Provincial de Pontevedra unha subvención dentro da Liña 1 de Investimentos do Plan Concellos 2020 para:

ACONDICIONAMENTO DO PAVIMENTO DAS PISTAS DEPORTIVAS, MONDARIZ BALNEARIO”.

  • Obxecto: Continuando coa política de mellora das instalacións do Concello contémplase a necesidade de executar a obra de reparación do pavimento das pistas deportivas no Paseo de Enrique Peinador.
  • Importe concedido: 44.882,85 €.
  • Adxudicatario: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES LAUREANO COVELO S.A.
  • Execución: 1 mes.