O Concello solicitou á Deputación Provincial de Pontevedra unha subvención dentro da Liña 2, Gasto Corrente, do Plan Concellos 2021 para:

“Xestión do arbolado”

  • Obxecto: Elaborar un Plan de xestión do arbolado que segundo o recollido no informe emitido polos técnicos da Estación Fitopatolóxica Areeiro da Deputación de Pontevedra precisan de avaliación e vixilancia.
  • Importe concedido: 3.502,95 €.
  • Adxudicatario: ARBOGAL 2007 S.L.
  • Prazo: 2 meses.