O Concello de Mondariz Balneario recibiu de Augas de Galicia unha subvención destinada á realización de auditorías municipais das redes de saneamento para a detección de infiltracións.

  • Obxecto: determinar, na medida do posible, aquelas zonas onde se producen esta serie de infiltracións á rede de saneamento, e determinar as accións necesarias para reducir de forma moi significativa a porcentaxe das mesmas.
  • Importe concedido: 11.954,80 €