O Concello solicitou á Deputación Provincial de Pontevedra unha subvención dentro da Liña 2 Gasto Corrente do Plan Concellos 2021 para:

“Actualización APP”

  • Obxecto: Levar a cabo unha serie de actuacións para app IOS do Concello de Mondariz Balneario
  • Importe concedido: 2.686,20€
  • Adxudicatario: Soluciones y Proyectos de Información S.L. SIXTEMA.
  • Prazo: 5 semanas.