Con motivo do rodaxe da serie con título provisional “Un Asunto Privado” da Produtora Bambú Producciones S.L. vánse a producir os seguintes cortes de tráfico:

>> Ver máis info dos cortes de tráfico