Recursos- Familias e persoas adultas

Familias e persoas adultas
A ter en conta para educar en igualdade:
O amor romántico
O apego
O machismo na música

CONSTRUIR UN MUNDO IGUALITARIO A TRAVÉS DO CONTO

– Pautas para escoller contos que potencien identidades de xénero igualitarias. 0:41

– Sexo/Xénero 0:47

– Como se constrúe a condición de ser home ou muller. Os axentes de socialización.2:08

– Por que é tan importante a literatura infantil.4:05

– Os contos clásicos como axente de socialización primaria. 9:28

– Como podemos saber cando un conto é coeducativo? 11:20

– A linguaxe. Ten un valora simbólico importantísimo que é necesario ter en conta na transmisión de historia se relatos. 11:31

– As ilustración. Que os personaxes femininos e masculinos están bastante equilibradas, tanto no ámbito doméstico como externos ao fogar. Evitar imaxes tópicas que representan sempre aos homes como fortes, competitivos e activos, e ás mulleres, como débiles e pasivas. 12:40

– Os contidos. A proposta é romper cos modelos tradicionalmente feminizados e masculinizados, de tal maneira que, podamos ler contos que falen por exemplo do traballo doméstico ou dos coidados con figuras asociadas a imaxes masculinas; e igualmente se falamos de ámbitos políticos ou de decisión, ámbito científicos, ámbitos do público buscar contos nos que as historias teñan como protagonistas a mulleres ocupando eses postos de responsabilidade.14:25

– Arturo e Clementina de Adela Turin e Nella Bosnia.16:10

– Rosa Caramelo de Adela Turin e Nella Bosnia.18:49

– Oliver Button es una nena de Tomie dePaola.20:10

– Me llamo Pecas de Raquel Díaz Reguera.21:28

– Con Tango son tres de Justin Richardson e Peter Parnell 23:00

– O año que é un porquiño de Pim Lammers e Milja Praagman.23:52

Teléfono

 986656136

Dirección

 Concello de Mondariz Balneario