Recursos

Infantil, primaria e mocidade
Na biblioteca de Mondariz Balneario : libros e contos para educar e disfrutar en igualdade(en proxecto)
A ter en conta para aprender en igualdade:

Familias e persoas adultas
A ter en conta para educar en igualdade:

– Pautas para escoller contos que potencien identidades de xénero igualitarias. 0:41
– Sexo/Xénero 0:47
– Como se constrúe a condición de ser home ou muller. Os axentes de socialización.2:08
– Por que é tan importante a literatura infantil.4:05
– Os contos clásicos como axente de socialización primaria. 9:28
– Como podemos saber cando un conto é coeducativo? 11:20
– A linguaxe. Ten un valora simbólico importantísimo que é necesario ter en conta na transmisión de historia se relatos. 11:31
– As ilustración. Que os personaxes femininos e masculinos están bastante equilibradas, tanto no ámbito doméstico como externos ao fogar. Evitar imaxes tópicas que representan sempre aos homes como fortes, competitivos e activos, e ás mulleres, como débiles e pasivas. 12:40
– Os contidos. A proposta é romper cos modelos tradicionalmente feminizados e masculinizados, de tal maneira que, podamos ler contos que falen por exemplo do traballo doméstico ou dos coidados con figuras asociadas a imaxes masculinas; e igualmente se falamos de ámbitos políticos ou de decisión, ámbito científicos, ámbitos do público buscar contos nos que as historias teñan como protagonistas a mulleres ocupando eses postos de responsabilidade.14:25
– Arturo e Clementina de Adela Turin e Nella Bosnia.16:10
– Rosa Caramelo de Adela Turin e Nella Bosnia.18:49
– Oliver Button es una nena de Tomie dePaola.20:10
– Me llamo Pecas de Raquel Díaz Reguera.21:28
– Con Tango son tres de Justin Richardson e Peter Parnell 23:00
– O año que é un porquiño de Pim Lammers e Milja Praagman.23:52

Teléfono

 986656136

Dirección

 Concello de Mondariz Balneario