Punto limpo

Horario de atención

Xoves: de 09:00 a 14:00

Recollida domiciliaria: primeiro e terceiro xoves de cada més

Teléfono

986 656 136

Enderezo electrónico

concello@mondarizbalneario.es

Punto Limpo Móbil

O día 3 de decembro, ás 19:00h, celebrarase no Auditorio do Concello unha charla informativa aberta a toda a veciñanza.

Recollida selectiva

A recollida selectiva consiste na separación en orixe de residuos limpos e na recollida destes residuos en contedores separados.

● Aforro de materia prima.

● Aforro de enerxí.

● Menor contaminación das industrias no proceso de fabricación.

● Os residuos depositaranse nos diferentes contedores de recollida selectiva

Iglú verde: vidro (tarros, frascos, botellas)
Iglú azul: papel e cartón. (caixas de cereais, galletas, xornais, revistas, …)
Iglú amarelo: envases metálicos (latas de conservas, de refrescos, etc), de plástico (deterxente, auga, etc), brik (zume, leite, etc)

O Punto Limpo

O Concello de Mondariz Balneario amosa a súa preocupación polo medio ambiente, por iso conta cun centro de recollida de lixo como é un punto limpo.

Créanse puntos centralizados para o depósito por parte dos cidadáns daqueles residuos recollidos selectivamente para os que sexa necesaria unha xestión específica, polo seu tamaño, residuos voluminosos, ou a súa composición, pilas, disolventes e outros materiais. Os obxectivos principias de estas instalacións son: 

● Recuperar os materiais contidos nos residuos para a súa reciclaxe, coma o papel, vidro, metais, etc.

● Evitar o verquido incontrolado de escombros e residuos voluminosos coma mobles ou electrodomésticos.

● Separar os residuos xerados nos fogares que representen un risco para o medio ambiente coma os medicamentos, pilas, pinturas, etc

O punto limpo é un recinto de recollida e xestión de residuos producidos no ámbito domiciliario. (Para os residuos producidos no ámbito industrial, a Xunta conta cós Centros Verdes).

Residuos admisibles no Punto Limpo

● Vidro (iglú)

● Papel (iglú)

● Cartón (iglú)

● Bricks, latas, envases.

● Madeira.

● Metais: aluminio, ferro, cobre, aceiro inoxidable, etc.

● Plásticos.

● Electrodomésticos.

● Enseres, mobles, colchóns, somieres, caixas portas e marcos, etc.

● Escombros inertes de obra.

● Aceites vexetais de cociña e minerais dos coches.

● Baterías de coche.

● Disolventes.

● Pilas.

● Sprays / aerosoles.

● Radiografías.

● Tubos fluorescentes.

● Pinturas e disolventes.

● Materiais sen clasificar.

● Materia orgánica.

● Zapatos e roupa.

● Residuos infecciosos, clínicos, biosanitarios ou citotóxicos.

● Residuos radioactivos. (Pararraios…)

● Residuos industriais de grandes e medianas empresas.

● Residuos agrícolas ou gandeiros.

● Residuos xerados por actividades mineiras ou extractivas.

● Productos procedentes de decomisados.

● Calquera outro residuo que non sexa facilmente identificable e clasificable na categoría de admisible.

Novas Punto Limpo

Día mundial da auga 2024

A auga un recurso valiosísimo, do que Mondariz Balneario ten o privilexio de gozar e a responsabilidade de coidar, no que se sustenta directamente boa parte do tecido económico da nosa comarca. Un recurso indispensábel o tempo que delicado, que temos que protexer e compartir,

Pacto das Alcaldía para o Clima e a Enerxía

>> Ver máis información >> Ver  cartel en tablón anuncios >> Ver  certificado acordo plenario aprobación PACES >> Ver  PACES Concello Mondariz Balneario https://www.pactodelosalcaldes.eu/sobre-nosotros/la-comunidad-del-pacto/firmantes/plan-de-acci%C3%B3n.html?scity_id=26226 https://www.pactodelosalcaldes.eu/es/