Plan Mobilidade

Co financiamiento da Deputación Provincial de Pontevedra, a través do programa de subvencións para plans de mobilidade sustentable (BOPPO nº 221 de 17 de novembro de 2017), exclusivamente dirixido a Concellos con menos de 50.000 habitantes, o Concello de Mondariz Balneario levou a cabo a elaboración do seu Plan de Mobilidade Urbana Sustentable, que foi aprobado por Resolución da Alcaldía o 8 de outubro de 2019.

>> Ver resolución aprobación

> Ver el PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MONDARIZ BALNEARIO