Resolución de Alcaldía de data 26 de xaneiro de 2024 pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas na Escola de verán de Mondariz Balneario.

Ver resolución