A Universidade de Santiago de Compostela publica Esenciais na súa libraría dixital.

Esenciais pretende ser un recurso que sirva para apoiar o traballo do profesorado e do alumnado nos seus diferentes papeis. Trátase de resumir, en moi poucas follas, unha materia ou unha parte significativa dela, de modo que este material acabe converténdose nunha guía de referencia que acompañe ao alumnado no proceso de aprendizaxe dos contidos dunha materia.

Podes consultar a colección na libraría dixital da USC: https://www.usc.gal/libros/gl/136-esenciais