Poderán participar crianzas de 3 a 13 anos, preferentemente empadroadas no concello de Mondariz Balneario. Estes requisitos e demáis condicións para o acceso ao proxecto, deberán cumprirse na
data en que finalice o prazo de admisión de solicitudes e han de ser acreditados xunto coa solicitude.

Descargar a Inscrición

Descargar as Bases