Documentación vinculada a praza  de condutor de camión de persoal laboral de duración determinada para prestación do servizo de “conservación e mantemento de bens municipais”, ó abeiro do plan de concellos 2021 liña 3, emprego e conservación e funcionamento de bens e servizos municipais.

Consulte: Empleo