Cursos de extensión universitaria :

As actividades de extensión universitaria son todos aqueles cursos, xornadas, seminarios, congresos, etc., impartidos baixo a metodoloxía da UNED e encamiñadas á  expedición dun diploma ou certificado.

Asistencia presencial ou online30 €

Lugar e data: 1 febreiro ao 2 marzo de 17:00 a 20:00 h.

Multicentro de Torneiros, Ribeira S/n, planta 2, 36410, O Porriño, Pontevedra

Inscrición:   require inscrición online

Ver Cartel

 

Asistencia presencial ou online24 €

Lugar y data: 6 a 27 de marzo  de 17:00 a 20:00 h

Multicentro de Torneiros, Ribeira S/n, planta 2, 36410, O Porriño, Pontevedra

Inscrición:   require inscrición online

Ver Cartel

 

Asistencia presencial60 €

Lugar e data: 2 marzo ao 11 maio de 17:00 a 20:00 h

Multicentro de Torneiros Ribeira S/n, planta 236410 O Porriño, Pontevedra

Inscrición:   require inscrición online

Ver Cartel

 

UNED Sénior

É un programa formativo dirixido a esas persoas maiores de 55 años, que buscan completar a súa experiencia profesional e coñecementos previos, sexan cales sexan, cunha formación que che permite actualizarte e adquirir unha maior comprensión e participación na sociedad actual.

Asistencia presencial50 €

Lugar e data: 24 febreiro ao 12 maio de 17:00 a 20:00 h

Multicentro de Torneiros Ribeira S/n, planta 236410 O Porriño, Pontevedra

Inscrición:   require inscrición online

Ver Cartel