A Universidade de Vigo convoca axudas para atender as necesidades do estudantado matriculado en estudos universitarios oficiais de grao, máster e doutoramento de centros propios ou en centros adscritos de titularidade pública que imparten titulacións non impartidas en centros propios (Enfermaría Ourense, Enfermaría Pontevedra e Enfermaría Meixoeiro), que presentan circunstancias económicas ou familiares que lle impidan ou dificulten a continuidade nos seus estudos: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/1036

Tamén convoca bolsas de comedor complementarias das bolsas de carácter xeral do MEFP: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/1035

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 23 de xaneiro de 2023.