Covid-19

CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS ECONÓMICAS AOS
NEGOCIOS DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO AFECTADOS POLA
DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA POLO COVID-19

>> Ver Bases

>> Ver Anexo I Solicitude

>> Ver Anexo II Declaración responsable

ESTADO DE ALARMA COVID-19

Atención telefónica:

Teléfono concello: 986 65 61 36 (de 09:00 a 14:00 horas)

Teléfono alcalde: 629 88 61 73

Atención telemática:

https://mondarizbalneario.sedelectronica.gal.

Correo electrónico: concello@mondarizbalneario.es

INFORMACIÓN PARA A CIDADANÍA RELATIVA Á COVID-19

>> Ver materiais informativos para a cidadanía na web do Ministerio de Sanidade

AXUDAS PARA CONTRIBUÍR A MINIMIZAR O IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL DO COVID-19 NOS ALUGUEIROS DA VIVENDA HABITUAL.
BASES NO DOG nº 98 DO 22/05/2020

>> Ver máis info