Ao Abeiro do PLAN +PROVINCIA para a activación do emprego 2024 (Liña 3), a Deputación Provincial de Pontevedra concedeu ao Concello de Mondariz Balneario un importe de 59.362,66€ para a Contratación de 9 traballadores/as:

1 técnico/a de turismo a xornada completa durante 6 meses; 2 peóns de construción, 5 peóns forestais e 1 peón de xardinería en xornada de 30 h./sem. durante 6 meses.

O Concello procederá a realizar ditas contratacións nos vindeiros días.

concello