Ao abeiro da Linea 1 do Plan Concellos 2022-2023 modificouse a finalidade de 97.940,99€ para mercar unha parcela para diferentes usos municipais. A Deputación Provincial fárase cargo do 69.95% do coste total da parcela en cuestión.