O Concello de Mondariz Balneario recibiu da Deputación de Pontevedra subvención pola cantidade de 2.641,84 euros, para a supresión da simboloxía franquista nos espazos públicos e a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural.

As obras que se van realizar proxectan traballos de mantemento e reparación do escenario ubicado no Auditorio da Casa do Concello (ben cultural protexido con protección integral).