Entre os días 05 de xuño ó 12 de xuño de 2023 está exposto ó público o censo electoral para os efectos da súa rectificación.
Pode ser consultado polos veciños/as para comproba-la corrección dos seus datos ou posibles omisións nas oficinas deste Concello

Anuncio Exposición censo electoral eleccions Xerais