Comenzamos o verán reclamando a atención e a sensibilización contra as agresións machistas nas festas. Unha campaña se sensibilización, presentando mulleres fortes e valentes, pensamos  que é unha boa forma. Mañá comezamos no Ceip de Mondariz Balneario.
Actividade  financiada con cargo aos créditos recibidos do Ministerio de Igualdade, Secretaría de Estado de Igualdade e contra a Violencia de Xénero