Por resolución da Alcaldía do día 4 de maio de 2023 acordouse aproba-las bases e a convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal na categoría profesional de director/a escola infantil para a Escola Infantil Municipal de Mondariz Balneario. As Bases están a disposición das persoas interesadas na sede electrónica do Concello .  Ábrese o prazo de presentación de solicitudes, que será de 5 días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio.

Bases

Anexo | Solicitude

Anuncio BOP

Lista provisional de admitidas e excluidas

Lista definitiva