Por resolución da Alcaldía do día 17 de marzo de 2023 acordouse aproba-las bases e a convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal na categoría profesional de técnico/a superior de educación infantil para a Escola Infantil Municipal de Mondariz Balneario. As Bases están a disposición das persoas interesadas na sede electrónica do Concello

Ábrese o prazo de presentación de  solicitudes, desde o día 27 de marzo de 2023 ao 31 de marzo de 2023.
Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, publicaranse na sede electrónica do Concello