Cesár Gil Bernárdez, Alcalde Presidente deste Concello para coñecemento da veciñanza fai saber:

Que por acordo do Pleno de data 28/12/2023 aprobouse definitivamente a remuneración  dos inmobles e o nomeamento de diferentes rúas sen denominación así como o cambio de nome nalgunhas  e que deben estar relacionados coa toponimia municipal. Este cambio, co que se pretende poñer fin os problemas existentes na numeración esta motivado   para que os/as vecinos/as coñezan que o nomenclatura das vías publicas e a numeración dos inmobles sexa correcta.

Arquivos importantes: