Bando informativo: Aprobouse definitivamente a remuneración  dos inmobles e o nomeamento de diferentes rúas sen denominación así como o cambio de nome nalgunhas  e que deben estar relacionados coa toponimia municipal.

Bando informativo: Aprobouse definitivamente a remuneración dos inmobles e o nomeamento de diferentes rúas sen denominación así como o cambio de nome nalgunhas e que deben estar relacionados coa toponimia municipal.

Cesár Gil Bernárdez, Alcalde Presidente deste Concello para coñecemento da veciñanza fai saber: Que por acordo do Pleno de data 28/12/2023 aprobouse definitivamente a remuneración  dos inmobles e o nomeamento de diferentes rúas sen denominación así como o cambio de...
100 anos do Concello de Mondariz Balneario

100 anos do Concello de Mondariz Balneario

O dia 15 de outubro de 2024 cumpriranse 100 anos do acordo plenario do Concello de Mondariz (Pontevedra), que aprobou a segregación respecto do Municipio, da Entidade Local Menor de Mondariz-Balneario e o domingo dia 30 de novembro celebrábase sesión constitutiva do...