Entre os días 01 de ata 8 de xaneiro de 2024 está exposto ó público o censo electoral para os efectos da súa rectificación. Pode ser consultado polos veciños/as para comproba-la corrreción dos seus datos ou posibles omisións nas oficinas deste Concello.

Descargar anuncio