A Deputación Provincial de Pontevedra concedeu ao Concello de Mondariz Balneario, ao amparo da convocatoria e bases reguladoras das Axudas Básicas de Emerxencia para o exercicio 2024, un importe de 6.000,00 € en concepto de gasto corrente e 3.300,00 € en concepto de gasto de investimento.
concello